Om mig

Min passion er det kropslige møde med os selv og med andre, og nysgerrigheden på hvordan vi bringer frihed, intimitet og kreativitet ind i dette møde. Min udforskning går på, hvordan vi rummer os selv og andre, når vi mødes, og hvordan vi inviterer intimiteten ind i dette møde, imens vi mærker egne grænser. Dette møde healer, og her skaber vi plads til at opleve flere aspekter af det at være menneske.

Jeg bruger mange metoder til at arbejde med dette i min undervisning: yoga, meditation, akroyoga, teater, massage og sang. Min erfaring er, at en glædesfyldt kontakt med verden starter med en glædesfyldt kontakt med os selv, og det er det, jeg gerne vil dele i min undervisning – hvor jeg har stort fokus på det trygge rum, hvor det er sjovt og dejligt at udforske.

Jeg har undervist siden 2008 og har afholdt talrige kurser, workshops og retreats med akroyoga, yoga, meditation, thai yoga-massage, samtykke, seksualitet og leg. Jeg bor på Møn, underviser i København og rejser ofte.

My passion is the bodily encounter with ourselves and others, and the curiosity towards how we bring freedom, intimacy, and creativity into this meeting. My exploration investigates how we give space to ourselves and others when we meet, and how we invite intimacy into this meeting while respecting our own boundaries. Connection can be healing, and in it we can create space to consciously investigate aspects of what it means to be human. I use many methods to work with this in my teaching: yoga, meditation, thai yoga massage, acroyoga, theatre, bodywork, conscious relating, ceremonies and voice-work. I have been teaching since 2008 and have for the past many years held numerous courses, workshops, and retreats in Yoga, Meditation, Acroyoga, Thaiyoga-massage, Ritual Play, Consent and conscious sexuality. I live on Møn, teach regularly in Copenhagen, and travel frequently.

I have a 3 year life-and arts education from Centre for creativity and theatre, Copenhagen, 2007. I am a certified Yoga teacher from Hamsa yoga, Copenhagen, 2011. I am a certified Acroyoga teacher from Acroyoga Montreal, 2012. I am an Thai yoga massage therapist from Sunshine network, first training 2013. I have a bachelor of psychology from Copenhagen university 2014. I am a certified Ritual Play facilitator, 2019. I am studying to become a psychoterapist from Tobiasskolen, 2019 – present.